Bezpečnostní služby

Naše bezpečnostní služby jsou zaměřeny na ochranu osob a majetku tak, aby naši zákazníci se mohli cítit bezpečně.

Díky kvalitnímu managementu, kontrole kvality, plánování a školení, jsme schopni naplnit očekávání našich zákazníků.

Poskytuje spolehlivé a profesionální služby s osobním lidským přístupem.

Zajišťujeme bezpečnostní služby týkající se veřejných, administrativních, průmyslových a soukromých objektů. Bezpečnost střežíme také při pořádání různých typů akcí. Ve střežených prostorách jsou fyzickou ostrahou zajištěna všechna bezpečnostní opatření, která slouží k prevenci rizik a k zamezení újmy na zdraví, škody na majetku a následných finančních ztrát.

S ohledem na lokalitu Vám náš bezpečnostní manažer navrhne vhodná bezpečností opatření, která povedou ke zvýšení efektivity bezpečnosti a snížení nákladů. Jsme Vám k dispozici již před realizací zakázky.

Kvalita, serióznost a pečlivost při výběru konkrétních zaměstnanců je u nás samozřejmostí.

Naším cílem je zajistit Vám bezpečí a ušetřit zbytečné náklady, které byste museli vynaložit na nápravu škod v případě poškození nebo rozkradení Vašeho majetku.

Našich bezpečnostních služeb můžete využít k odběru náhradního plnění.