Kontakt





HB group s.r.o.

Skalní 1088
753 01 Hranice

vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27964
IČ 26834723, DIČ CZ26834723

Najdete na mapě
info@hb-group.cz
www.hb-group.cz


Sekretariát

+420 724 235 476




POBOČKA Olomouc

Řepčínská 35/86
779 11 Olomouc
Na mapě 

info@hb-group.cz
+420 601 345 727

POBOČKA Brno

Hviezdoslavova 7
627 00 Brno – Slatina
Na mapě

info@hb-group.cz
+420 724 235 476