Recepční služby

Recepční je první osobou, kterou návštěva ve Vašem podniku potká a komunikuje s ní.

Uděláme ten nejlepší první dojem pro příchozího.

Recepční služby poskytujeme převážně v administrativních budovách, vrátnicích velkých areálů a v průmyslových objektech, kde je vyžadována informační služba zejména pro návštěvníky a nájemce objektů. Recepční služba může být poskytována jak pracovníky ostrahy, tak i vyškolenými specialisty se znalostí cizího jazyka a práce na PC. 

Mezi recepční služby patří:

 • informační služba pro návštěvníky,
 • ohlašování a uvádění návštěv,
 • zápis do knihy návštěv,
 • dohled nad režimem vstupu osob do objektu,
 • přepojování hovorů,
 • dodržování pravidel klíčového režimu stanoveného klientem,
 • vedení příslušné dokumentace,
 • převzetí a třídění pošty,
 • administrativní činnost,
 • obsluha kamerového a kontrolního systému,
 • povinnosti vyplývající z řádu ohlašovny požáru a dalších směrnic požární ochrany,
 • pochůzky dle směrnic,
 • a další dle požadavků klienta.


Kritéria pro recepční služby:

Základním kritériem pro výkon recepční a informátorské služby jsou pro naši společnost:
 • loajalita vůči zákazníkovi a naší společnosti,
 • vysoká úroveň společenského chování,
 • výborné komunikativní schopnosti,
 • znalost cizího jazyka dle specifikace klienta.